Raport nr 82/2016
16:34 10.10.2016

Rozliczenie emisji obligacji serii A1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2016 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii A1 („Obligacje”), raportu bieżącego nr 77/2016 z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji serii A1 oraz raportu bieżącego nr 81/2016 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii A1, Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 października 2016 roku powziął informację, że w dniu 7 października 2016 roku został spełniony warunek przydziału obligacji serii A1 tj. Obligacje zarejestrowano w KDPW na podstawie realizacji instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Obligacje serii A1 zarejestrowano w systemie KDPW, pod kodem PLKRINK 00188, w ilości 100 000 sztuk oraz o nominalnej wartości 1 000 zł każda Obligacja. Obligacje zatem zostały prawidłowo opłacone przez inwestorów, którym Spółka w dniu 6 października 2016 roku warunkowo przydzieliła Obligacje.

Wobec powyższego emisja Obligacji doszła do skutku.