Raport nr 38/2018
16:02 16.08.2018

Rozliczenie emisji obligacji serii E1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii E1, raportu bieżącego nr 35/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii E1 („Obligacje”) oraz raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii E1,  Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 16 sierpnia 2018 r. powziął informację, że został spełniony warunek przydziału Obligacji serii E1 tj. Obligacje zarejestrowano w KDPW na podstawie realizacji instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Obligacje serii E1 zarejestrowano w systemie KDPW, pod kodem PLKRINK00246 , w ilości 50.000 sztuk oraz o nominalnej wartości 1.000 zł każda Obligacja. Obligacje zatem zostały prawidłowo opłacone przez inwestorów, którym Spółka w dniu 3 sierpnia 2018 roku warunkowo przydzieliła Obligacje.

Wobec powyższego emisja Obligacji w łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł w dniu dzisiejszym  doszła do skutku.

Pliki do pobrania