Raport nr 44/2021
19:34 4.10.2021

Rozpoczęcie skupu obligacji serii PA01 wyemitowanych przez Spółkę.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu obligacji PA01 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 24 listopada 2017 r., będących w obrocie na rynku regulowanym. Skup obligacji będzie realizowany w ramach obrotu giełdowego.

Obligacje nabywane będą po ich wartości nominalnej. Łączna wartość zakupionych obligacji nie przekroczy 14 293 700 zł.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, obligacje zostaną nabyte w celu ich umorzenia.

Skup obligacji własnych realizowany będzie w jednej lub wielu transakcjach maksymalnie do dnia 13 października 2021 r.

Pliki do pobrania