Raport nr 36/2021
16:23 20.09.2021

Rozpoczęcie skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę, będących w obrocie na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu. Skup obligacji może być realizowany w ramach obrotu giełdowego lub poza nim.

Obligacje nabywane będą poniżej ich wartości nominalnej. Łączna wartość zakupionych obligacji nie przekroczy 1.500.000 zł.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, obligacje zostaną nabyte w celu ich umorzenia.

Skup obligacji własnych realizowany będzie w jednej lub wielu transakcjach maksymalnie do dnia 31 października 2021 r.

Pliki do pobrania