Raport nr 40/2007
12.11.2007

Rozpoczęcie współpracy z Polkomtel SA (operatorem sieci PLUS)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu informuje, że Kredyt Inkaso S.A. rozpoczęła współpracę z Polkomtel S.A.(operatorem sieci PLUS) w zakresie oferowania do sprzedaży przez Polkomtel S.A. pakietów wierzytelności trudnych oraz nabywania ich przez Kredyt Inkaso SA.

Rozpoczęcie współpracy Kredyt Inkaso SA z Polkomtel S.A. jest realizacją jednego z celów strategicznych określonych w pkt. 6.1.1 prospektu emisyjnego Kredyt Inkaso SA. Współpraca zapewni istotne zwiększenie poziomu zakupów wierzytelności przez Kredyt Inkaso SA.

Artur Górnik – Prezes Zarządu