Raport nr 29/2007
22.08.2007

Rozpoczecie współpracy z Telekomunikacja Polska S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedziba w Zamościu informuje, 4e Kredyt Inkaso S.A. rozpoczęła współprace z Telekomunikacja Polska S.A. w zakresie oferowania do sprzeda4y przez TP S.A. pakietów wierzytelności trudnych oraz nabywania ich przez Kredyt Inkaso SA.

Rozpoczęcie współpracy Kredyt Inkaso SA z TP S.A. jest realizacja jednego z celów strategicznych określonych w pkt. 6.1.1 prospektu emisyjnego Kredyt Inkaso SA. Współpraca zapewni istotne zwiększenie poziomu zakupów wierzytelności przez Kredyt Inkaso SA oraz wykorzystania środków pozyskanych w wyniku publicznej emisji akcji.