Raport nr 28/2014
16.07.2014

Spełnienie warunku dotyczącego umowy kredytowej jednostki zależnej Emitenta.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. informuje, że w dniu 15 lipca 2014 r. jednostka zależna Emitenta, tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożyła w sądzie prawidłowo wypełnione i opłacone wnioski o zmianę wpisów zastawów rejestrowych (zastawu na wierzytelności z tytułu umowy rachunku bankowego oraz zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności) wypełniając tym samym część warunków zawieszających wypłatę zwiększonej kwoty kredytowania