Raport nr 7/2010
8.02.2010

Stan zobowiązań Emitenta na 31.12.2009 r.

W związku z przygotowaniem memorandum informacyjnego dla potrzeb niepublicznej emisji obligacji serii R (wartość emitowanych obligacji nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta) Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu informuje, że kwota zobowiązań na 31.12.2009 r. wynosi 47,2 mln.