Raport nr 43/2009
27.11.2009

Szacunki wyników finansowych Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) niniejszym podaje szacunki wyników Spółki.

W pierwszym półroczu , tj. za okres od 1 kwietnia 2009 r. do 30 września 2009 r.

Przychody wyniosły: 13 622 tys. zł,
EBITDA: 5 729 tys. zł,
Zysk netto: 2 806 tys zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Artur Górnik – Prezes Zarządu