Raport nr 8/2020
12:10 10.04.2020

Informacja o zmianie lokalizacji Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 26 marca 2020 r. dotyczące informacji o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. informuje, iż ze względu na trwającą pandemie wirusa COVID-19 zmianie ulegnie miejsce odbycia zgromadzeń. Poniżej przekazujemy informacje o lokalizacji zgromadzeń dla poszczególnych serii obligacji.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji D1 odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r., godzinie 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Domaniewskiej 39 w Warszawie, budynek Nefryt, 6 piętro.

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji E1 odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r., o godzinie 10.30 w siedzibie Spółki przy ul. Domaniewskiej 39 w Warszawie, budynek Nefryt, 6 piętro.

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji F1 odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Domaniewskiej 39 w Warszawie, budynek Nefryt, 6 piętro.

Pliki do pobrania