Raport nr 12/2008
19.04.2008

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

  • za ostatni kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 28 grudnia 2006 r. i kończącego się 31 marca 2008 r.: 15 maja 2008 r.,
  • za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2008 r. i kończącego się 31 marca 2009 r.: 4 sierpnia 2008 r.,
  • za II kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2008 r. i kończącego się 31 marca 2009 r.: 4 listopada 2008 r.
  • za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2008 r. i kończącego się 31 marca 2009 r.: 4 lutego 2009 r.,

Raporty roczne:

  • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.: 15 września 2008 r.,

Raporty półroczne:

  • jednostkowy raport półroczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.: 31 grudnia 2008 r.,

Podstawa prawna raportu: paragraf 100 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.05.209.1744).

Artur Górnik – Prezes Zarządu