Raport nr 22/2007
2.08.2007

Terminy raportów okresowych przekazywanych w 2007 roku

Działając na podstawie § 100 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki KREDYT INKASO S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku.

Raporty kwartalne:

  • raport II kwartał 2007 r. (SA-Q) – 6 sierpnia 2007 r. (poniedziałek)
  • raport za III kwartał 2007 r. (SA-Q) – 5 listopada 2007 r. (poniedziałek).

Raport półroczny :

  • za I półrocze 2007 roku ( SA-P ) – 28 września 2007 r. (piątek)

Artur Górnik – Prezes Zarządu