Raport nr 4/2008
1.02.2008

Terminy raportów okresowych

Działając na podstawie § 100 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki KREDYT INKASO S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2007 z dnia 2 sierpnia 2007 r. informuje, że raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 28 grudnia 2006 r. i kończącego się 31 marca 2008 r. (SA-Q) zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 4 lutego 2008 r.(poniedziałek).

Artur Górnik – Prezes Zarządu