Raport nr 18/2007
12.07.2007

Transakcja sprzedaży akcji spółki

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 12 lipca 2007 r. otrzymał na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) w związku z przepisem § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950) informację o transakcji sprzedaży akcji Spółki Kredyt Inkaso S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej.

Dnia 12 lipca 2007 r. osoba bliska w stosunku do członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. sprzedała 100 (sto) akcji KREDYT INKASO S.A. po 14,40 zł. za sztukę. Miejsce zawarcia transakcji: GPW. Tryb: transakcja sesyjna zwykła. Informację sporządzono dnia 12 lipca 2007 r.\

Podstawa prawna:
art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.)

Artur Górnik – Prezes Zarządu