Raport nr 41/2007
21.11.2007

Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. podaje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 listopada 2007 roku.

Artur Górnik – Prezes Zarządu