Raport nr 20/2009
16.06.2009

Tresc projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (03.07.2009)

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych … (Dz.U. Nr 33, poz. 259) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. podaje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 3 lipca 2009 roku.

Artur Górnik – Prezes Zarządu