Raport nr 66/2023
16:54 21.12.2023

Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2023 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 21 grudnia 2023 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 7/2023 w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST CAPITAL FUNDUSZ INWETYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH zgłosił sprzeciw do podjętej uchwały nr 7/2023 w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Pliki do pobrania