Raport nr 3/2017
4.06.2007

Uchwała o dokonaniu przydziału akcji serii B

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji serii B.

W ramach Publicznej Oferty oferowano łącznie w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia 875.000 akcji serii B oraz w ramach Transzy Otwartej do objęcia 375.000 akcji serii C.

Liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła 350. Zapisy prawidłowe złożono na łączną liczbę 17 365 430 akcji o łącznej wartości 208 385 160 złotych. W ramach Publicznej Oferty 346 podmiotom przydzielono wszystkie oferowane akcje tj. 1.250.000 sztuk, o wartości 15.000.000 złotych.

W Transzy Otwartej stopa alokacji dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 2.2847% (stopa redukcji 97,7153%), a dla pozostałych osób stopa alokacji wyniosła 1,1424 (stopa redukcji 98,8576%). W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych brak było redukcji – zapisy przyjmowane były w oparciu o Imienne Zaproszenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że szczegółowy raport spełniający wymogi § 33 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zostanie przesłany w terminie późniejszym z zachowaniem dwu tygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji, o którym mowa w § 97 ust 2 rozporządzenia.

Artur Górnik – Prezes Zarządu