Raport nr 66/2010
22.10.2010

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że dniu 22 października 2010 r. Spółka, po konsultacjach z Oferującym, ustaliła, iż Cena Emisyjna Akcji Serii E zarówno w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych jak i Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi 12,50 złotych za jedną Akcję Serii E.