Raport nr 60/2021
13:48 23.11.2021

Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii H1 w obrocie na rynku regulowanym.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 1173/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym podstawowym (Catalyst) 49.701 obligacji na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. Pierwszy dzień notowań obligacji serii H1 wyznaczony został na dzień 24 listopada 2021 r.

Emisja obligacji serii H1 nastąpiła w ramach prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2021 r. i sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 150.000.000 złotych oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji obligacji opublikowane w dniu 04 października 2021 r.

Pliki do pobrania