Raport nr 29/2022
14:39 28.04.2022

Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii I1 w obrocie na rynku regulowanym

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 407/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym podstawowym (Catalyst) 170.097 obligacji na okaziciela serii I1 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. Pierwszy dzień notowań obligacji serii I1 wyznaczony został na dzień 29 kwietnia 2022 r.

 

Emisja obligacji serii I1 nastąpiła w ramach prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2021 r. i sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 150.000.000 złotych.

Pliki do pobrania