Raport nr 10/2018
18:05 23.02.2018

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2017 r.

Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego raportu.