Raport nr 89/2010K
2.11.2010

Utworzenie spółki zależnej KI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – korekta

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w raporcie bieżącym nr 89/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. omyłkowo podano niepełną informację, iż członkiem pierwszego Zarządu Spółki został Pan Sławomir Ćwik, podczas gdy w skład pierwszego zarządu Spółki zależnej jest dwuosobowy, a jego członkami zostali: Pan Artur Górnik oraz Pan Sławomir Ćwik.