Raport nr 56/2022
18:30 12.09.2022

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 50/2022 z dnia 2 września 2022r., zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna na dzień 30 września 2022 r., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu dzisiejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Pliki do pobrania