Raport nr 6/2012
18.02.2012

Uzyskanie zezwolenia KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję z dnia 15 lutego 2012 roku, na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, udzieliła zezwolenia na zarządzanie przez Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.