Raport nr 81/2016
20:00 6.10.2016

Warunkowy przydział obligacji serii A1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2016 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii A1 oraz raportu bieżącego nr 77/2016 z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii A1, Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 6 października 2016 podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału obligacji serii A1 („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą w dniu dzisiejszym zostało przydzielone warunkowo 100.000 obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 zł oraz łącznej wartości emisyjnej 100 000 000 zł.

Zapisy na oferowane 100 000 obligacji prowadzone były dnia 6 października 2016 roku, w tym dniu zapisy złożyło 36 Inwestorów, w wyniku czego Spółka warunkowo przydzieliła 100 000 obligacji o łącznej wartości 100 000 000 zł z tym zastrzeżeniem, że ostateczny przydział obligacji zostanie dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez Inwestorów obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie Uchwałą.