Raport nr 89/2016
15:54 7.11.2016

Warunkowy przydział obligacji serii A2

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 85/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii A2 („Obligacje”), Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 7 listopada 2016 podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii A2 („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą w dniu dzisiejszym zostało przydzielone warunkowo 20.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 zł oraz łącznej wartości emisyjnej 20 000 000 zł.

Zapisy na oferowane 20.000 Obligacji prowadzone były dnia 7 listopada 2016 roku. W tym dniu zapisy złożyło 9 Inwestorów, w wyniku czego Spółka warunkowo przydzieliła 20.000 Obligacji o łącznej wartości 20.000.000 zł. Ostateczny przydział Obligacji zostanie dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez Inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie Uchwałą.