Raport nr 15/2017
18:42 28.03.2017

Warunkowy przydział obligacji serii C1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 („Obligacje”), Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii C1 („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą w dniu dzisiejszym zostało przydzielone warunkowo 103.050 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 zł oraz łącznej wartości nominalnej emisji 103 050 000 zł.

Zapisy prowadzone były w dniach 24-28 marca 2017 roku. W tych dniach zapisy złożyło 51 Inwestorów, w wyniku czego Spółka warunkowo przydzieliła 103.050 Obligacji o łącznej wartości 103.050.000 zł. Ostateczny przydział Obligacji zostanie dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez Inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie Uchwałą.