Raport nr 56/2017
18:07 25.10.2017

Warunkowy przydział obligacji serii D1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2017 z dnia 17 października 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii D1 („Obligacje”), Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 25 października 2017 r. podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii D1 („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą w dniu dzisiejszym zostało przydzielone warunkowo 65.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej emisji 65.000.000 zł.

Zapisy prowadzone były w dniach 24-25 października 2017 roku. W tych dniach zapisy złożyło 24 Inwestorów, w wyniku czego Spółka warunkowo przydzieliła 65.000 Obligacji o łącznej wartości 65.000.000 zł. Ostateczny przydział Obligacji zostanie dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez Inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie Uchwałą.