Raport nr 36/2018
17:39 3.08.2018

Warunkowy przydział obligacji serii E1

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii E1 („Obligacje”) oraz 35/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany warunków Obligacji Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 sierpnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii E1 („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą w dniu dzisiejszym zostało przydzielone warunkowo 50.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej emisji 50.000.000 zł.

Zapisy prowadzone były w dniach  2-3 sierpnia 2018 roku. W tych dniach zapisy złożyło 13 Inwestorów, w wyniku czego Spółka warunkowo przydzieliła 50.000 Obligacji o łącznej wartości 50.000.000 zł. Ostateczny przydział Obligacji zostanie dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez Inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie Uchwałą.

Pliki do pobrania