Raport nr 13/2019
15:01 24.04.2019

Warunkowy przydział obligacji serii F1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zamiaru emisji obligacji serii F1 („Obligacje”) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału Obligacji serii F1 („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą w dniu dzisiejszym zostało przydzielone warunkowo 210.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej emisji 210.000.000 zł zgodnie z listą wstępnego przydziału ustaloną przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącego funkcję oferującego na potrzeby emisji Obligacji.

Zapisy prowadzone były w dniach od 18 kwietnia 2019 r. do 24 kwietnia 2019 roku do godziny 12.00. W tych dniach zapisy złożyło 50 Inwestorów, w wyniku czego Spółka warunkowo przydzieliła 210.000 Obligacji o łącznej wartości 210.000.000 zł. Ostateczny przydział Obligacji zostanie dokonany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez Inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie Uchwałą.

Pliki do pobrania