Raport nr 1/2017
09:51 5.01.2017

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A1

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 72/2016, 77/2016, 81/2016, 82/2016 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 2/O/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 4 stycznia 2017 r. wprowadzającej do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 100.000 (sto tysięcy) zwykłych obligacji na okaziciela serii A1 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł (sto milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

O terminie pierwszego notowania obligacji na alternatywnym systemie obrotu Catalyst Spółka poinformuje odrębnym raportem.