Raport nr 2/2017
08:52 12.01.2017

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii A2

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 85/2016, 89/2016, 90/2016 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 8/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 11 stycznia 2017 r. wprowadzającej do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) zwykłych obligacji na okaziciela serii A2 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

O terminie pierwszego notowania obligacji na alternatywnym systemie obrotu Catalyst Spółka poinformuje odrębnym raportem.