Raport nr 6/2016
15.02.2016

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii Y

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 30/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. wprowadzającej do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 40.000 (czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii Y spółki Kredyt Inkaso S.A., o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.