Raport nr 65/2010
15.10.2010

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że 15 października 2010 roku Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.04.2010 r. do 30.09.2010 r. oraz badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego za ten sam okres, a także do badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1.04.2010 r. i kończący się 31.03.2011 r.
Dane o wybranym podmiocie: Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipińskiego 8/5, 30-349 Kraków, miejsce prowadzenia działalności: ul. Kobierczyka 193B, 30-382 Kraków
Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 551.
Emitent korzystał w przeszłości trzykrotnie z usług Przedsiębiorstwa Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. Wybrany biegły rewident dokonał:
1) przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 28.12.2006 r. i kończący się 31.03.2008 r.;
2) przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04. 2008 r. i kończący się 31.03.2009 r.;
3) przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04. 2009 r. i kończący się 31.03.2010 r.;
4) wykonywał usługi poświadczające, opinie i raporty wymagane do dokumentu rejestracyjnego Kredyt Inkaso SA.
Umowa Kredyt Inkaso S.A z Przedsiębiorstwem Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego.
Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.