Raport nr 78/2010
9.11.2010

Wybór oferty Kredyt Inkaso S.A. na zakup portfela wierzytelności od Euro Bank S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje, że powziął wiadomość o wyborze swojej oferty na zakup pakietu wierzytelności oferowanego do sprzedaży przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem oferty Kredyt Inkaso S.A. jest zakup portfela wierzytelności wobec klientów detalicznych o łącznej wartości nominalnej ok. 22,5 mln zł.
Zgodnie z informacją uzyskaną od Zbywcy wierzytelności, do zakończenia procesu sprzedaży wymagane jest zawarcie przez uprawnione osoby umowy przenoszącej wierzytelności.
Umowa zostanie zawarta do końca listopada 2010 r.

Szczegółowe warunki złożonej oferty nie odbiegają od stosowanych w tego typu transakcjach. Składanie ofert i zawieranie umów zakupu pakietów i portfeli wierzytelności jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach podstawowej działalności.