Raport nr 64/2015
16.12.2015

Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór osób wchodzących w skład Komitetu Audytu

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, którym został Pan Mirosław Gronicki. Natomiast w skład Komitetu Audytu powołano Pana Piotra Urbańczyka.

Informacje o ww. osobach nadzorujących zawarte są w raporcie bieżącym nr 60/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. opublikowanym w związku z powołaniem ich w skład Rady Nadzorczej Emitenta.