Raport nr 3/2012
13.01.2012

Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór osób wchodzących w skład Komitetu Audytu

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z dokooptowaniem w dniu 4 stycznia 2012 r. nowych członków (raport bieżący nr 2/2012 z dnia 04.01.2012 r. ) dokonała wyboru osób pełniących funkcje w Radzie. Rada ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Ireneusz Chadaj (dotychczasowy Wiceprzewodniczący), Wiceprzewodniczącym Pan Krzysztof Misiak, Sekretarzem pozostał (jak dotychczas) Pan Tomasz Filipiak.

Natomiast do składu Komitetu Audytu powołano Pana Pawła Dłużniewskiego (w miejsce Pana Sylwestra Bogackiego, który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej w dniu 27 grudnia 2011 r.) oraz odwołano ze składu Komitetu Audytu Pana Ireneusza Chadaj i powołano na to miejsce Pana Marka Gabryjelskiego. Przewodniczącym Komitetu Audytu pozostał (jak dotychczas) Pan Tomasz Filipiak.