Raport nr 37/2010
1.07.2010

Wybór podmiotu do wykonania usług poświadczających, opinii i raportów wymaganych do dokumentu rejestracyjnego Kredyt Inkaso SA.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, ze 30 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do wykonania wykonanie usług poświadczających, opinii i raportów wymaganych do dokumentu rejestracyjnego Kredyt Inkaso SA.

Dane o wybranym podmiocie: Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. ul. Pl. Gen. Sikorskiego 13, 31-115 Kraków.
Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę krajowa podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 551.

Emitent korzystał w przeszłości trzykrotnie z usług Przedsiębiorstwa Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. Wybrany biegły rewident dokonał przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 28.12.2006 r. i kończący się 31.03.2008 r., za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04. 2008 r. i kończący się 31.03.2009 r. oraz za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04.2009 r. i kończący się 31.03.2010 r.

Umowa Kredyt Inkaso S.A z Przedsiębiorstwem Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia usługi.

Wybór biegłego rewidenta przez Rade Nadzorcza nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.