Raport nr 67/2023
14:41 22.12.2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2023 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczbygłosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2023 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”):

– BEST S.A. wykonywał prawo głosu z 4 267 228 akcji dających prawo do 4 267 228 głosów, reprezentujących 33,89% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 33,09% ogólnej liczbygłosów;

– WPEF VI Holding 5 B.V. wykonywał prawo głosu z 7 929 983 akcji dających prawo do 7 929 983 głosów, reprezentujących 62,99% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 61,49% ogólnej liczby głosów.

Pliki do pobrania