Raport nr 22/2010
28.04.2010

Wykaz akcjonariuszy reprezentujacych ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2010 r. następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na NWZ:

Pani Monika Chadaj reprezentowała 403.605 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 28,55% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,35% w ogólnej liczbie głosów;

Pan Artur Górnik reprezentował 243.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 17,19% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,42% w ogólnej liczbie głosów;

KI Sp. z o.o. (dawniej Kredyt Inkaso Sp. z o.o.) reprezentowała 237.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 16,77% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,31% w ogólnej liczbie głosów;

Pan Sławomir Ćwik reprezentował 300.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 21,22% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,46% w ogólnej liczbie głosów;

PEKAO OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY reprezentował 230.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 16,27% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,19% w ogólnej liczbie głosów.

Na ogólną liczbę 5.494.000 akcji Spółki, na NWZ reprezentowanych było 1.413.605 akcji (17,86%). Na każdą akcję przypada jeden głos.