Raport nr 21/2018
14:53 4.04.2018

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 marca 2018 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2018 r. („NWZ”) następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na NWZ:

Podmiot kontrolowany przez Pana Krzysztofa Borusowskiego tj. BEST S.A. reprezentował 4 274 228 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 35,02% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 33,14 % w ogólnej liczbie głosów.

Waterland Private Equity Investments B.V. za pośrednictwem WPEF VI Holding V B.V. reprezentował 7 929 983 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 64,97 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 61,49 % w ogólnej liczbie głosów.

Na ogólną liczbę 12 897 364 akcji Spółki, na NWZ reprezentowanych było 12 205 891 akcji (94,64 %). Na każdą akcję przypada jeden głos.

Pliki do pobrania