Raport nr 62/2015
4.12.2015

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2015 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 listopada 2015 r. („NWZ”) następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na NWZ:

Podmioty kontrolowane przez Pana Krzysztofa Borusowskiego tj. Gamex sp. z o.o. i BEST S.A. reprezentowały łącznie 4 268 134 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 43,07 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 32,99 % w ogólnej liczbie głosów;

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentował 2 074 456 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 20,93 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 16,04 % w ogólnej liczbie głosów;

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzające funduszami Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny reprezentował łącznie 1 043 664 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 10,53 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 8,07 % w ogólnej liczbie głosów.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzające funduszami Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentował łącznie 645 852 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 6,52 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,99% w ogólnej liczbie głosów.

Na ogólną liczbę 12.936.509 akcji Spółki, na NWZ reprezentowanych było 9 909 107 akcji (76,60 %). Na każdą akcję przypada jeden głos.