Raport nr 47/2011
30.09.2011

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2011 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2011 r. następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na ZWZ:

Pani Monika Chadaj reprezentowała 515.515 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 7,18% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,98% w ogólnej liczbie głosów;

Pan Artur Górnik reprezentował 450.492 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 6,28% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,48% w ogólnej liczbie głosów;

Pan Sławomir Ćwik reprezentował 379.881 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 5,29% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 2,94% w ogólnej liczbie głosów;

Aviva Inwestors Poland Spółka Akcyjna reprezentowała 803.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 11,19% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,21% w ogólnej liczbie głosów;

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna reprezentowała 646.825 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 9,01% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,00% w ogólnej liczbie głosów;

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentował 840.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 11,70% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,49% w ogólnej liczbie głosów;

Dekra Holdings Limited reprezentował 841.218 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 11,72% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,50% w ogólnej liczbie głosów;

Renale Managament Limited reprezentował 2.336.419 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 32,55% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 18,06% w ogólnej liczbie głosów;

Na ogólną liczbę 12.936.509 akcji Spółki, na ZWZ reprezentowanych było 7.178.443 akcji (55,49%). Na każdą akcję przypada jeden głos.