Raport nr 43/2016
11.04.2016

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 kwietnia 2016 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. („NWZ”) następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na NWZ:
Podmioty kontrolowane przez Pana Krzysztofa Borusowskiego tj. Gamex sp. z o.o. i BEST S.A. reprezentowały łącznie 4 268 134 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 37,09 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 32,99 % w ogólnej liczbie głosów.
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentował 2 114 456 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 18,37 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 16,34% w ogólnej liczbie głosów;
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzające funduszami Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny reprezentował łącznie 1 114 168 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 9,68 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 8,61 % w ogólnej liczbie głosów.
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzające funduszami Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentował łącznie 645 852 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 5,61 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,99% w ogólnej liczbie głosów.
Na ogólną liczbę 12.936.509 akcji Spółki, na NWZ reprezentowanych było 11 508 647 akcji (88,96 %). Na każdą akcję przypada jeden głos.