Raport nr 40/2010
1.07.2010

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 lipca 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu l lipca 2010 r. następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na ZWZ:

Pani Monika Chadaj reprezentowała 403.605 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 10,96% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,35% w ogólnej liczbie głosów;

Pan Artur Górnik reprezentował 243.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 6,60% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,42% w ogólnej liczbie głosów;

KI Sp. z o.o. (dawniej Kredyt Inkaso Sp. z o.o.) reprezentowała 237.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 6,43% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,31% w ogólnej liczbie głosów;

Pan Sławomir Ćwik reprezentował 300.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 8,14% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,46% w ogólnej liczbie głosów.;

PEKAO OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY reprezentował 230.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 6,24% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,19% w ogólnej liczbie głosów;

Pani Agnieszka Buchajska reprezentowała 1.502.500 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 40,79% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 27,35% w ogólnej liczbie głosów;

RENALE MANAGAMENT LIMITED reprezentował 704.500 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 19,12% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 12,82% w ogólnej liczbie głosów;

Na ogólną liczbę 5.494.000 akcji Spółki, na ZWZ reprezentowanych było 3.683.663 akcji (67,05%). Na każdą akcję przypada jeden głos.