Raport nr 27/2013
25.07.2013

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 lipca 2013 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 lipca 2013 r. następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na ZWZ:

Pani Monika Chadaj reprezentowała 365.515 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 5,63 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 2,83 % w ogólnej liczbie głosów;

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentował 1.846.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 28,41 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 14,27 % w ogólnej liczbie głosów;

Renale Managament Limited reprezentował 2.985.965 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 45,95 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 23,08 % w ogólnej liczbie głosów;

Fundusze Aviva Inwestors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Inwestors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty reprezentowały 1.223.691 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 18,83 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 9,46 % w ogólnej liczbie głosów;

Na ogólną liczbę 12.936.509 akcji Spółki, na ZWZ reprezentowanych było 6.497.762 akcji (50,23 %).
Na każdą akcję przypada jeden głos.