Raport nr 29/2020
18:18 2.12.2020

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 listopada 2020 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 listopada 2020 r. („ZWZ”) następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ:
Podmiot kontrolowany przez Pana Krzysztofa Borusowskiego tj. BEST S.A. reprezentował 4 267 228 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 34,96% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 33,09% w ogólnej liczbie głosów.

Waterland Private Equity Investments B.V. za pośrednictwem WPEF VI Holding V B.V. reprezentował 7 929 983 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 64,97% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 61,49% w ogólnej liczbie głosów.

Na ogólną liczbę 12 897 364 akcji Spółki, na ZWZ reprezentowanych było 12 206 149 akcji (94,64%). Na każdą akcję przypada jeden głos.

Pliki do pobrania