Raport nr 19/2015
28.07.2015

Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 lipca 2015 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2015 r. następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na ZWZ:

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentował 2.050.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 76,02 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 15,85 % w ogólnej liczbie głosów;
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty reprezentował 646.826 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 23,98 % ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,00 % w ogólnej liczbie głosów.
Na ogólną liczbę 12.936.509 akcji Spółki, na ZWZ reprezentowanych było 2 696 826 akcji (20,85 %). Na każdą akcję przypada jeden głos.