Raport nr 26/2009
3.07.2009

Wykaz akcjonariuszy reprezentujacych ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 lipca 2009 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 lipca 2009 r. następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na ZWZ:

  • Pani Monika Chadaj reprezentowała 405.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 41,25% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,37% w ogólnej liczbie głosów;
  • Pan Artur Górnik reprezentował 243.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 24,75% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,42% w ogólnej liczbie głosów;
  • KI Sp. z o.o. (dawniej Kredyt Inkaso Sp. z o.o.) reprezentowała 237.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 24,13% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,31% w ogólnej liczbie głosów;
  • IDEA Y FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH reprezentował 96.900 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 9,87% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 1,76% w ogólnej liczbie głosów.

Na ogólną liczbę 5.494.000 akcji Spółki, na ZWZ reprezentowanych było 981.900 akcji (17,86%). Na każdą akcję przypada jeden głos.

Artur Górnik – Prezes Zarządu